Περιοχή που καλύπτεται ανάλογα το βάθος και τις μοίρες εκπομπής του αισθητήρα.

Αισθητήρας 1Kw M260

Άνοιγμα γωνίας εκπομπής αισθητήρα 6° στους 200 kHz έχουμε στην πρώτη στήλη το βάθος σε μέτρα και στη δεύτερη στήλη τη διάμετρο σε μέτρα.
Αισθητήρας 1Kw M260

Άνοιγμα γωνίας εκπομπής αισθητήρα 19° στους 50 kHz έχουμε στην πρώτη στήλη το βάθος σε μέτρα και στη δεύτερη στήλη τη διάμετρο σε μέτρα.
Αισθητήρας  HST-DFSBL 600W

Άνοιγμα γωνίας εκπομπής αισθητήρα 12° στους 200 kHz έχουμε στην πρώτη στήλη το βάθος σε μέτρα και στη δεύτερη στήλη τη διάμετρο σε μέτρα.
Αισθητήρας HST-DFSBL 600W

Άνοιγμα γωνίας εκπομπής αισθητήρα 36° στους 50 kHz έχουμε στην πρώτη στήλη το βάθος σε μέτρα και στη δεύτερη στήλη τη διάμετρο σε μέτρα.