Αισθητήρας (Transducer)

Ο αισθητήρας είναι η κεραία του βυθομέτρου, μέσω αυτού στέλνεται και λαμβάνεται το ηχητικό σήμα που εκπέμπει το βυθόμετρο.

Μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια του πομπού σε υψηλή συχνότητα ήχου.
Το ηχητικό σήμα από τον αισθητήρα, ταξιδεύει δια μέσου του νερού και επιστρέφει σε αυτόν από κάθε αντικείμενο που θα συναντήσει μέσα στο νερό.
Όταν το επιστρεφόμενο ηχητικό σήμα συναντήσει την επιφάνεια του αισθητήρα, μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια η οποία στέλνεται στο δέκτη της συσκευής. Όσο πιο καλή ποιότητα αισθητήρα έχετε, τόσο πιο καλές παρατηρήσεις θα έχετε στη συσκευή, με λίγα λόγια είναι το Α και το Ω στο βυθόμετρο.
Μπορεί να έχετε την πιο τέλεια συσκευή βυθομέτρου και ένα αισθητήρα κακής ποιότητας, το αποτέλεσμα θα είναι απογοητευτικό.

Παράδειγμα έχετε ένα τέλειο ήχο-σύστημα και χρησιμοποιείτε μεγάφωνα κακής ποιότητας, ο ήχος που θα ακούτε θα είναι απογοητευτικός.

Ο αισθητήρας δεν πρέπει μόνο να μπορεί να δεχθεί την μεγάλη ισχύ από τον πομπό, αλλά να μπορεί να μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε ηχητική ενέργεια με πολύ μικρή απώλεια, επίσης να μπορεί να ανιχνεύει και τα πιο αδύνατα επιστρεφόμενα σήματα από μεγάλα βάθη, αλλά και από πολύ μικρά ψάρια.

Η συχνότητα λειτουργίας του αισθητήρα πρέπει να είναι ίδια με την συχνότητα
λειτουργίας της συσκευής.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αισθητήρα 50 χιλιοκύκλων σε συσκευή που είναι σχεδιασμένη να δουλεύει στους 200 χιλιοκύκλους και το αντίθετο.