Συχνότητες

Συχνότητα είναι ο αριθμός των πλήρων παλμών ή δονήσεων που δημιουργούνται σε μια περίοδο χρόνου τυπικά σε ένα δευτερόλεπτο.
Η συχνότητα των ηχητικών κυμάτων μετριέται σε μια μονάδα που ονομάζεται Hertz.
Ένα Hertz είναι ένας κύκλος ανά δευτερόλεπτο. Παράδειγμα ένας αισθητήρας 50 kHz λειτουργεί στους 50000 κύκλους ανά δευτερόλεπτο.
Οι συχνότητες των βυθομέτρων είναι υπέρηχοι και δεν μπορεί να τις συλλάβει το ανθρώπινο αυτί αλλά ούτε και τα ψάρια.
Για το λόγο αυτό μη φοβάστε ότι τα ψάρια θα ακούσουν τον ήχο που στέλνει το βυθόμετρο και θα φύγουν.

Οι συσκευές βυθομέτρων του εργοστασίου LOWRANCE εργάζονται στους 200, 83 και στους 50 χιλιοκύκλους ή σε συνδυασμούς 200/50 ή 200/83 χιλιοκύκλους.
Υπάρχουν πλεονεκτήματα για την κάθε συχνότητα, αλλά για την καλύτερη παρατήρηση στη θάλασσα σε ρηχά νερά μέχρι 100 μέτρα είναι οι 200 χιλιόκυκλοι.
Οι 200 kHz μπορούν να δουλέψουν μόνο σε μικρά βάθη διότι το μήκος κύματος της συχνότητας είναι μικρό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε σε μεγάλο βάθος σε αντίθεση με τους 50 kHz που έχουν μεγάλο μήκος κύματος και πάνε σε μεγαλύτερο βάθος.
 
Όπως βλέπετε μικρή συχνότητα (50 kHz) μεγάλο μήκος κύματος, μεγάλα βάθη, μεγάλη συχνότητα (200 kHz) μικρό μήκος κύματος, μικρά βάθη είναι αντιστρόφως ανάλογα.
Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα οφέλη κάθε συχνότητας στην παρατήρηση των ψαριών και των άλλων αντικειμένων. Το μήκος κύματος του ηχητικού σήματος ορίζεται από την συχνότητα των ηχητικών παλμών και την πυκνότητα του μέσου που ο ήχος ταξιδεύει. Για να βρούμε το μήκος κύματος, διαιρούμε την ταχύτητα του ήχου στο νερό με την συχνότητα που χρησιμοποιούμε.

Γνωρίζουμε ότι η ταχύτητα μετάδοσης του ήχου στο νερό είναι 1490 μέτρα το δευτερόλεπτο, εάν χρησιμοποιούμε αισθητήρα 200 χιλιοκύκλων τότε το μήκος του κύματος θα είναι: 1490 μέτρα/δευτερόλεπτο: 200000 κύκλοι/δευτερόλεπτο= 0,00745 μέτρα/κύκλο.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους 50 χιλιοκύκλους: 1490 μ/δ : 50000 κ/δ = 0,0298 μ/κ.

Παρατηρώντας το μήκος κύματος στους 200 χιλιοκύκλους και στους 50 χιλιοκύκλους βλέπουμε ότι στους 200 kHz το μήκος κύματος είναι πολύ μικρότερο από τους 50 kHz, οπότε θα έχουμε πολύ καλύτερη παρατήρηση ακόμη και των πολύ μικρών ψαριών που αυτά ίσως να μην φαίνονται στους 50 kHz.Με τους 200 kHz μπορείτε να κινείστε με μεγάλες ταχύτητες σε ρηχά νερά και να έχετε βυθό χωρίς μεγάλες παρεμβολές από ανεπιθύμητα παράσιτα.
Βλέπετε καλύτερα τους ήχους των ψαριών στην οθόνη λόγω του μικρού μήκους κύματος του σήματος και μπορείτε να βλέπετε δύο ξεχωριστούς ήχους ψαριών εάν αυτά βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο αντί μιας μάζας που συμβαίνει στους 50 kHz λόγω του μεγάλου μήκους κύματος.
Οι 50 χιλιόκυκλοι εφόσον μπορούν να πάνε σε μεγάλα βάθη, είναι για καλύτερη παρατήρηση σε πιο βαθιά νερά, έναντι των 200 χιλιοκύκλων.

Οι αισθητήρες (Transducer) των 200 χιλιοκύκλων έχουν μικρότερο άνοιγμα γωνίας έναντι μεγαλυτέρου ανοίγματος γωνίας στους αισθητήρες των 50 χιλιοκύκλων. (Το άνοιγμα γωνίας έχει σχέση με το μέγεθος του αισθητήρα όπως θα διαβάσετε πιο κάτω).

Γενικά χρησιμοποιούμε στη θάλασσα και στη χώρα μας για ρηχά νερά τους 200 χιλιοκύκλους και για βαθιά νερά τους 50 χιλιοκύκλους οι 83 χιλιόκυκλοι χρησιμοποιούνται σε χώρες που δεν έχουν βαθιά νερά.