Η κύλιση του βυθού στην οθόνη γίνεται από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Η συσκευή στέλνει και λαμβάνει σήματα τα οποία εμφανίζει στην οθόνη.
Επειδή συμβαίνει πολλές φορές το δευτερόλεπτο, μια συνεχόμενη γραμμή σχεδιάζεται κατά μήκος της οθόνης ζωγραφίζοντας το βυθό, επειδή ο ήχος επιστρέφει από κάθε αντικείμενο που υπάρχει μεταξύ της επιφάνειας και του βυθού εμφανίζεται και αυτό στην οθόνη.

Γνωρίζοντας την ταχύτητα του ήχου στο νερό και το χρόνο που κάνει η επιστροφή του ήχου στο δέκτη, η συσκευή μπορεί να σας δείχνει με μεγάλη ακρίβεια το βάθος του βυθού, των ψαριών, αλλά και κάθε αντικειμένου.