Γωνία εκπομπής αισθητήρα (Transducer)

Όπως έχουμε προαναφέρει, ο αισθητήρας συγκεντρώνει το ηχητικό σήμα σε μία δέσμη.
Όταν κάποιος ηχητικός παλμός εκπέμπεται από τον αισθητήρα, αυτός καλύπτει μεγαλύτερη περιοχή όσο βαθύτερα ταξιδεύει.
Εάν θελήσετε να το ζωγραφίσετε σε ένα κομμάτι χαρτί, θα ανακαλύψετε ότι δημιουργεί ένα κώνο.
Το ηχητικό σήμα είναι ισχυρότερο κατά μήκος της κεντρικής γραμμής του κώνου και σταδιακά αδυνατίζει καθώς απομακρύνεται από την κεντρική γραμμή.
 
Η Lowrance σας προσφέρει αισθητήρες (transducers) με μεγάλο άνοιγμα 20 μοιρών ή μικρό άνοιγμα 12 ή 6 μοιρών στην υψηλή συχνότητα των 200 χιλιοκύκλων.
Οι αισθητήρες με μεγάλο άνοιγμα (20 μοίρες) θα σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες από τον κόσμο του βυθού αλλά σε μικρά βάθη, διότι στα μεγάλα βάθη ανοίγει ο κώνος και μειώνεται η δύναμη του επιστρεφόμενου σήματος.
Τους Αισθητήρες με μεγάλο άνοιγμα θα τους χρησιμοποιήσετε στα ρηχά νερά για μεγάλη παρατήρηση.
Οι αισθητήρες με μικρό άνοιγμα γωνίας εκπομπής δε θα σας δώσουν πολλές πληροφορίες,
αλλά θα σας δώσουν μεγαλύτερο βάθος.
Τους αισθητήρες με μικρό άνοιγμα γωνίας θα τους χρησιμοποιήσετε για πιο μεγάλα βάθη αλλά με λιγότερη παρατήρηση.
 
Στην χαμηλή συχνότητα των 50 χιλιοκύκλων η Lowrance σας προσφέρει αισθητήρες με άνοιγμα γωνίας 19,36 μοίρες.
(Οι αισθητήρες των 50 χιλιοκύκλων έχουν μεγαλύτερο άνοιγμα από τους αισθητήρες των 200 χιλιοκύκλων αυτό συμβαίνει διότι εάν είχαμε μικρούς σε άνοιγμα γωνίας αισθητήρες τότε το μέγεθος τους θα ήταν πολύ μεγάλο και αδύνατο να τοποθετηθούν σε μικρά σκάφη).

Μεγαλύτερο άνοιγμα μικρότερα βάθη αλλά μεγαλύτερη παρατήρηση.
Μικρότερο άνοιγμα μεγαλύτερα βάθη αλλά λιγότερη παρατήρηση.
12 μοίρες άνοιγμα κώνου μικρότερος σε μέγεθος αισθητήρας.   6 μοίρες άνοιγμα κώνου μεγαλύτερος σε μέγεθος αισθητήρας.