Απόδοση συστήματος

Τέσσερις (4) είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την τέλεια λειτουργία της συσκευής.

1) Υψηλή ανάλυση οθόνης.
Η οθόνη της συσκευής πρέπει να έχει υψηλή ανάλυση σε κάθετα σημεία (pixels) και πάρα πολύ καλή αντίθεση (βαθμός διαφοράς φωτεινού - σκούρου), όπως επίσης πάρα πολλά χρώματα, ώστε τα στοιχεία που εμφανίζονται να είναι λεπτομερή, κατανοητά και ξεκάθαρα με όλες τις συνθήκες φωτισμού.

2) Ευαίσθητος δέκτης.
Ο δέκτης της συσκευής πρέπει να είναι ικανός να συναλλάσσεται με μεγάλη ποσότητα σημάτων, να μειώνει τα πάρα πολύ δυνατά σήματα και να ενισχύει τα αδύνατα σήματα που λαμβάνει από τον αισθητήρα (transducer).
Πρέπει επίσης να μπορεί να διαχωρίζει τα σήματα που είναι το ένα κοντά στο άλλο, να τα εμφανίζει και να τα ξεχωρίζει στην οθόνη.

3) Μεγάλη ισχύς του πομπού.
Ο πομπός της συσκευής να έχει μεγάλη δύναμη, να μπορεί να στέλνει το σήμα με ισχύ και να έχουμε επιστροφές σημάτων και από τους πιο αδύνατους στόχους για τέλεια διευκρίνιση του βυθού και των αντικειμένων που υπάρχουν σε αυτόν.

4) Αποτελεσματικός αισθητήρας.
Ο αισθητήρας δεν πρέπει μόνο να μπορεί να δεχθεί τη μεγάλη ισχύ από τον πομπό, αλλά να μπορεί να μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε ηχητική ενέργεια με πολύ μικρή απώλεια, επίσης να μπορεί να ανιχνεύει και τα πιο αδύνατα επιστρεφόμενα σήματα από μεγάλα βάθη, αλλά και από πολύ μικρά ψάρια.
Όλα τα συστήματα της συσκευής πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες με υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Η μεγάλη ισχύς του πομπού αυξάνει τις πιθανότητες να έχετε επιστροφές σημάτων από τα πολύ βαθιά νερά και σας δίνει πολύ καλές πληροφορίες για την σύσταση του βυθού και τα ψάρια.