Από τι αποτελείται το Βυθόμετρο

Η λέξη SONAR (Ηχοβολιστικό) είναι η συντόμευση των λέξεων  SOUND - NAVIGATION - RANGING.
Η εφεύρεση και η ανάπτυξη του είχε σκοπό την ανακάλυψη των εχθρικών υποβρυχίων κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Το ηχοβολιστικό (βυθόμετρο) αποτελείται από τα κάτωθι:
  1. Οθόνη
  2. Πομπό (βρίσκεται μέσα στην οθόνη)
  3. Δέκτη  (βρίσκεται μέσα στην οθόνη)
  4. Αισθητήρα (transducer) (αντένα)
Με απλά λόγια, ο πομπός δημιουργεί έναν υψηλό ηλεκτρικό παλμό και τον στέλνει στον αισθητήρα. Ο αισθητήρας (Transducer) μετατρέπει τους ηλεκτρικούς παλμούς σε ηχητικό σήμα και τους στέλνει μέσα στο νερό κάτω από το σκάφος σας.
Όταν το ηχητικό σήμα συναντήσει κάποιο εμπόδιο, επιστρέφει στον αισθητήρα, μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα και στέλνεται στο δέκτη,
ο οποίος το ενισχύει και το στέλνει στην οθόνη.

Η ταχύτητα του ήχου στο νερό είναι 1490 μέτρα το δευτερόλεπτο, ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της εκπομπής και της λήψης του σήματος μπορεί να μετρηθεί και έτσι καθορίζεται η απόσταση προς το αντικείμενο.
Η λειτουργία αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές κάθε δευτερόλεπτο.