Μετεωρολογικός σταθμός

Αισθητήρας στάθμης καυσίμου.

Αισθητήρας ταχύτητας σκάφους.

Αισθητήρας συλλογής στοιχείων