Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αισθητήρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
με τα βυθόμετρα της Lowrance.

Οι αισθητήρες είναι το Α και το Ω της συσκευής.
Ανάλογα με τις ανάγκες σας υπάρχει και ο κατάλληλος αισθητήρας.