Για να γίνει το Ψάρεμα και το Ταξίδι σας Διασκέδαση


HDS Gen2 , ELITE, Mark, STRUCTURE SCAN,
RADAR, VHF, SonicHub
 
Επανάσταση στα ηλεκτρονικά θαλάσσης


Νέες Συσκευές Ψηφιακής Τεχνολογίας
Υψηλής Ποιότητας και Ευκρίνειας